Clinical Examination Laboratory

ຫ້ອງທົດລອງທາງຄລີນິກ

  • Clinical Application Handbook

    ຄູ່ມືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານການຊ່ວຍ

    ການວິເຄາະຂອງເລືອດທັງຫມົດ, plasma, serum ແລະປັດສະວະແມ່ນວິທີການທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສຸດໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການຊ່ວຍ.ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງລະບົບເຄື່ອງມືການວິເຄາະໄດ້ປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານການຊ່ວຍ, ການວິເຄາະແລະ ...
    ອ່ານ​ຕື່ມ