Microbiology Laboratory

ຫ້ອງທົດລອງຈຸລິນຊີ

  • Microbiology Informatics Solution

    ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈຸນລະພາກ

    ☛ ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຫ້ອງທົດລອງໂດຍການເພີ່ມຂໍ້ມູນການວິນິດໄສ ☛ Microbiology Informatics ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງທົດລອງມີຜົນກະທົບກັບເວລາ, ເລັ່ງການຕັດສິນໃຈ, ປັບປຸງຜົນຜະລິດ, ແລະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມງ່າຍຂຶ້ນ ☛ Microbiology Informatics Solution ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງທົດລອງແກ້ໄຂສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ...
    ອ່ານ​ຕື່ມ