PCR Laboratory (COVID-19 Testing)

ຫ້ອງທົດລອງ PCR (ການທົດສອບ COVID-19)

  • PCR (qPCR) Solutions

    ການແກ້ໄຂ PCR (qPCR).

    ວິທີແກ້ໄຂ PCR ທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອສິ່ງທີ່ທ່ານປາດຖະຫນາທີ່ຈະບັນລຸໃນການສະແຫວງຫາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ທຸກໆການທົດລອງແມ່ນສໍາຄັນ. ມັນບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົງໄສວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານເລືອກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບຄືນມາຫຼືຊຸກຍູ້ທ່ານໄປຂ້າງຫນ້າດ້ວຍຫຼັກຊັບທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາ. ລົດຖີບ, ຢາງ PCR...
    ອ່ານ​ຕື່ມ